Novinky

čeština/english
min Sekce: Denní přehled

Rozhodnutí MZ č.j. ISŘ MZDR 42513/2020-3/OLZP

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníků AOP Orphan Pharmaceuticals AG - odvolání se jako nepřípustné zamítá.
MZCR 18. 11. 2020
min Sekce: Denní přehled

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR 13451/2019-2/CAU, zn. L8/2019

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníků Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. a Teva Pharmaceutical Industries Ltd. - odvolání se jako nepřípustné zamítají.
MZCR 12. 11. 2020
min Sekce: Denní přehled

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR 41664/2020-2/OLZP, zn. L91/2020

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka BERLIN-CHEMIE AG - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.
MZCR 11. 11. 2020
min Sekce: Denní přehled

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR 6247/2020-4/OLZP, zn. L1/2020

Zastavení odvolacího řízení Amgen Europe B.V.
MZCR 30. 10. 2020
min Sekce: Denní přehled

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR40791/2020-2/OLZP zn. L83/2020

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Novartis Europharm Limited - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.
MZCR 20. 10. 2020
min Sekce: Denní přehled

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR35052/2018-2/FAR, sp. zn. L27/2018

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka B. Braun Melsungen AG - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.
MZCR 15. 10. 2020
min Sekce: Denní přehled

Sdělení o zastavení odvolacího řízení

Vyrozumění o zastavení řízení MZDR 10147/2020-6/OLZP k rozhodnutí sp. zn. SUKLS52336/2019.
MZCR 14. 10. 2020
min Sekce: Denní přehled

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR 29523-2018-2-FAR L21-2018

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Svaz zdravotních pojišťoven - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.
MZCR 08. 10. 2020