Novinky

čeština/english
min Sekce: Denní přehled

Rozhodnutí MZ ČR č.j. MZDR 22232/2020-2/OLZP

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Svaz zdravotních pojišťoven - rozhodnutí se ruší a věc se vrací k novému projednání.
MZCR 21. 11. 2022
min Sekce: Denní přehled

Rozhodnutí MZ ČR č.j. MZDR 3372/2021-2/OLZP

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka BAYER AG - rozhodnutí se ruší a věc se vrací k novému projednání.
MZCR 21. 11. 2022
min Sekce: Denní přehled

Rozhodnutí MZ ČR č.j. MZDR 21785-2021-2-OLZP

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníků Svaz zdravotních pojišťoven - rozhodnutí se ruší a věc se vrací k novému projednání.
MZCR 31. 10. 2022
min Sekce: Denní přehled

Rozhodnutí MZ ČR č.j. MZDR 3933-2021-2-OLZP

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníků Svaz zdravotních pojišťoven a Janssen-Cilag International N.V. - část rozhodnutí se ruší a zbytek se potvrzuje.
MZCR 31. 10. 2022
min Sekce: Denní přehled

Rozhodnutí MZ ČR č.j. MZDR 47602-2020-2-OLZP

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníků Svaz zdravotních pojišťoven - rozhodnutí se ruší a věc se vrací k novému projednání.
MZCR 31. 10. 2022
min Sekce: Denní přehled

Rozhodnutí MZ ČR č.j. MZDR 61447-2020-2-OLZP

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Svaz zdravotních pojišťoven - část rozhodnutí se ruší a zbytek se potvrzuje.
MZCR 31. 10. 2022
min Sekce: Denní přehled

Rozhodnutí MZ ČR č.j.: MZDR 62985-2020-2-OLZP

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Svaz zdravotních pojišťoven - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.
MZCR 31. 10. 2022
min Sekce: Denní přehled

Rozhodnutí MZ ČR č.j. MZDR 33477/2020-2/OLZP

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Svaz zdravotních pojišťoven - část rozhodnutí se ruší a zbytek se potvrzuje.
MZCR 24. 10. 2022