News

čeština/english
min Sekce: Focused on

Clinical Trials Information System (CTIS) - present and future

CTIS podporuje interakce mezi sponzory klinických studií (výzkumníky nebo společnostmi, které provádějí klinickou studii a shromažďují a analyzují data) a regulačními orgány v členských státech EU a zemích EHP po celou dobu životního cyklu klinické studie.
Pharmeca 03/08/2024
min Sekce: Focused on

Change in VAT Rates for Medicines

Based on the amendment to Act No. 235/2004 Coll., on Value Added Tax, as of January 1, 2024, there has been a change in VAT rates, particularly impacting the increase in prices and reimbursements for medicinal products. In the infographics, we will illustrate how the individual rates have changed and examine the international comparison to assess the impact on the Czech Republic.
Pharmeca a.s. 02/27/2024
min Sekce: Daily overview

SÚKL aktualizoval informace k průběhu individuálního správního řízení o úhradě LP/PZLÚ

Státní ústav pro kontrolu léčiv aktualizoval informace o procesních krocích a pravděpodobném průběhu v individuálních správních řízeních o úhradě LP/PZLÚ za účelem zvýšení procesní transparentnosti.
SÚKL 09/06/2023
min Sekce: Focused on

Cesta léku

Objevením účinné látky začíná dlouhý proces ověřování vhodnosti a bezpečnosti léku před jeho uvedením na trh. Proces sledování u léků však nekončí ani úspěšnou registrací.
Pharmeca a.s. 04/17/2023
min Sekce: Data visualization

The impact of appeal decisions on decision-making practice

As of 1 April 2023, Pharmeca a.s. offers on its website a new perspective on the decisions of the Ministry of Health of the Czech Republic in appeal proceedings in the area of pricing and reimbursement of medicines.
Pharmeca a.s. 04/01/2023
min Sekce: Daily overview

A decision of the Ministry of Health of the CR under the no. MZDR 20570/2021-2/OLZP

A decision of the Ministry of Health regarding the appeal of the appelant sanofi-aventis, s.r.o. - the appeal is dismissed and the decision under appeal is upheld.
MZCR 03/24/2023
min Sekce: Daily overview

A decision of the Ministry of Health of the CR under the no. MZDR 23086/2021-2/OLZP

A decision of the Ministry of Health regarding the appeal of the appelant Egis Pharmaceuticals PLC - the appeal is dismissed and the decision under appeal is upheld.
MZCR 03/20/2023
min Sekce: Daily overview

A decision of the Ministry of Health of the CR under the no. MZDR 24311/2021-2/OLZP

A decision of the Ministry of Health regarding the appeal of the appelant Egis Pharmaceuticals PLC - the appeal is dismissed and the decision under appeal is upheld.
MZCR 03/20/2023