Aktuality

čeština/english

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR43958/2018-2/FAR

MZCR 17. 12. 2020

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka IBSA Slovakia s.r.o., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 30. 8. 2018, sp. zn. SUKLS123398/2018:

  • podle § 90 odst. 4 ve spojení s § 66 odst. 1 písm. f) správního řádu se výroky č. 7, 23 a 26 napadeného rozhodnutí ruší a řízení se v tomto rozsahu zastavuje,
  • podle § 90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí se ve zbytku potvrzuje.  

Více informací na MZCR.cz.

Zveřejněno 17. 12. 2020

Zpět na výpis aktualit