Aktuality

čeština/english

Seminář SÚKL - sekce cenové a úhradové regulace

SÚKL 10. 09. 2021

Dne 25. 10. 2021 od 9:00 hod. do 13:00 hod. se uskuteční seminář SÚKL na téma Odborné aspekty správních řízení vedené sekcí CAU.

Program semináře:

  • nedostatky ve správních řízeních z klinického pohledu SÚKL (indikace, cílové populace vs. klinické důkazy),
  • výběr komparátoru,
  • nemocniční versus ambulantní podání „Flat“ úhrada a možnost jejího (ne)uplatnění,
  • další úhrada vs. bonifikace,
  • výklad SmPC pro účely úhrady,
  • obchodní tajemství ve farmakoekonomických analýzách,
  • nejčastější nedostatky farmakoekonomických analýz,
  • rozhodnutí MZ ČR a jejich vliv na posuzování farmakoekonomických analýz.

Seminář je určen pro zástupce držitelů rozhodnutí o registraci, osoby zpracovávající podklady pro žádosti o stanovení ceny nebo úhrady, osoby jednající ve správních řízeních CAU, zdravotní pojišťovny, odbornou veřejnost se zájmem o problematiku CAU, pacientské organizace.


Více informací na stránkách SÚKL

Zpět na výpis aktualit