Aktuality

čeština/english

Příkaz MZ č.j. MZDR 43766/2020-3/OLZP

Rozhodnutí MZ ČR o žádosti účastníka Svaz zdravotních pojišťoven - uplatnění opatření proti nečinnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv.
MZCR 29. 12. 2020

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR43958/2018-2/FAR

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka IBSA Slovakia s.r.o. - část rozhodnutí se ruší a zbylá část se potvrzuje.
MZCR 17. 12. 2020

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR53940/2018-2/FAR

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka SANDOZ s.r.o. - napadené rozhodnutí se ruší a řízení se zastavuje.
MZCR 15. 12. 2020

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR43793/2018-2/FAR

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Novartis Europharm Limited - část rozhodnutí se ruší a zbylá část se potvrzuje.
MZCR 15. 12. 2020

Rozhodnutí MZ ČR č.j. MZDR48021/2018-2/FAR

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Svaz zdravotních pojišťoven - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.
MZCR 15. 12. 2020

Rozhodnutí MZDR 37957/2019-2/OLZP, zn. L51/2019

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Svaz zdravotních pojišťoven - napadené rozhodnutí se ruší a věc se vrací k novému projednání.
MZCR 09. 12. 2020

Rozhodnutí MZDR 48358/2020-2/OLZP, zn. L105/2020

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Recordati Rare Diseases - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.
MZCR 04. 12. 2020

Rozhodnutí ISŘ MC VPÚ PZLÚ KEMAREL

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Heaton k.s. - napadené rozhodnutí se ruší a věc se vrací k novému projednání.
MZCR 30. 11. 2020