Novinky

čeština/english

Cenová a úhradová řízení pod lupou – revize

Pharmeca a.s. 02. 03. 2022

Od roku 2008 stanovuje v České republice ceny a úhrady léků Státní ústav pro kontrolu léčiv. V průběhu posledních 14 let byla pravidla několikrát aktualizována, přičemž poslední významnou úpravou byla nedávná novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, která je účinná od 1. 1. 2022.

SÚKL v období let 2008 – 2021 zahájil ročně průměrně cca 1190 řízení a vydal cca 1580 rozhodnutí (v části nebo v celém řízení, tzn. k jednomu řízení může být vydáno více rozhodnutí).

Tabulka počtu řízení zahájených v příslušném roce

Tabulka počtu řízení zahájených v příslušném roce

Počet individuálních (nerevizních) správních řízení se dlouhodobě, až na pár výjimek, pohybuje v rozmezí od 700 do téměř 1000 řízení za rok. Dle vyjádření zástupců SÚKL se jejich délku daří snižovat. Na druhou stranu to ale vypadá, jako by tento úspěch ve zkrácení délky řízení byl způsoben jejich prioritizací a snižováním počtu zahajovaných revizních řízení.

Počet revizních řízení se od roku 2018 dlouhodobě propadá. Jedinou významnější událostí byla skupina revizí maximálních cen zahájená v roce 2020.
Opravdu už pominul důvod úhradové revize, ať už hloubkové nebo zkrácené, zahajovat? Důvodová zpráva k novele zákona o veřejném zdravotním pojištění i nadále jasně definuje důležitost role hloubkových revizí jako nástroje, který umožňuje provést komplexní přehodnocení v návaznosti na změnu klinické praxe. Zkrácená revize je zde popisována jako nejdůležitější prvek úhradové regulace, jako pružný nástroj pro dosahování úspor. Revizní proces je zároveň ze zákona procesem kontinuálním a existuje k tomu hned několik důvodů. Kromě průběžné kontroly stanovených úhrad (zaměnitelnosti přípravků, stanovených podmínek, použití přípravků v praxi apod.)  je dalším významným důvodem třeba kontrola výše úhrad v návaznosti na změnu kurzu eura vůči české koruně.

Největší počet hloubkových revizí v posledních letech byl kromě vstupní revize při změně systému stanovování cen a úhrad, zaznamenán v letech 2013 a 2014. V těchto letech bylo zahájeno 724 řízení, u kterých se při přepočtu cen v rámci cenových referencí (vyhledání ceny daného léku v zahraničí) uplatňoval kurz v rozmezí od cca 25Kč až do téměř 28Kč za euro. 

Vývoj devízového kurzu eura vůči české koruně dle údajů ČNB

Vývoj devízového kurzu eura vůči české koruně dle údajů ČNB

Zdroj: internetové stránky ČNB https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/grafy_form.html


V minulém roce bylo naopak zaznamenáno opětovné snižování kurzu, a i přesto bylo zahájeno jen minimum revizních řízení. Proč mají zdravotní pojišťovny „přeplácet“ Euro? Není ani tento fakt důvodem k zahájení revizí, tedy ke kontrole, zda jsou úhrady léků stále nastaveny v souladu s cenovou politikou farmaceutických firem v dalších zemích EU?

V rozboru aktuálního stavu cenových a úhradových řízení budeme pokračovat i v dalších článcích, kdy se zaměříme na vybraná řízení. 


Zajímají Vás podrobnosti k reálným dopadům novely zákona o veřejném zdravotním pojištění? Společnost Pharmeca a.s. pravidelně komentuje významné dopady novely zákona o veřejném zdravotním pojištění v praxi, a to nejen na svých stránkách, ale i v rámci svého newsletteru.
Newsletter Vám přináší nejen informace o legislativních změnách v lékové oblasti, ale pomůže Vám se zorientovat v rozhodovací praxi státních institucí, stejně jako v důležitých aktivitách lékových agentur.

Naše znalosti, Vaše příležitost. Kontaktuje nás.


Poznámka: Článek pojednává o řízeních ve věci cen a úhrad léčivých přípravků. Informace a statistiky ze správních řízení ve věci cen a úhrad potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) nejsou obsahem tohoto článku.

Sekce: Zaměřeno na
Zpět na výpis novinek