Novinky

čeština/english

Kulatý stůl - Organizace onkologické péče a dostupnost léčby

Zdravotnický deník 24. 05. 2024

Dne 28. 5. 2024 od 13 hodin se uskuteční kulatý stůl Zdravotnického deníku na téma Organizace onkologické péče a dostupnost léčby.

Program: 

 • Aktuální situace v nastavení onkologické péče (KOC-ROS) 
 • Delegovaná preskripce (dostupnost léčby a bariéry onkologické péče) 
 • Vyhodnocení implementace NOP a akčního plánu 2022-2024  

Pozvání přijali: 

 • Ing. Mgr. Venuše Škampová, ředitelka Odboru zdravotní péče Ministerstva zdravotnictví ČR 
 • doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA, předseda výboru České onkologické společnosti, zástupce ředitele Masarykova onkologického ústavu a přednosta Kliniky komplexní onkologické péče MOÚ 
 • doc. MUDr. Milan Vošmik, Ph.D., člen výboru České onkologické společnost, zástupce přednosty Kliniky onkologie a radioterapie FN Hradec Králové 
 • PhDr. Mgr. Jan Bodnár, LL.M., náměstek ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny 
 • MUDr. Renata Knorová, MBA, předsedkyně zdravotní sekce Svazu zdravotních pojišťoven ČR, zdravotní ředitelka České průmyslové zdravotní pojišťovny 
 • RNDr. Ondřej Májek, Ph.D., vedoucí Oddělení mezinárodních vztahů Ústavu zdravotnických informací a statistiky a vědecký vedoucí Národního screeningového centra, 
 • MUDr. Kateřina Jirsová, primářka Onkologického oddělení Nemocnice Na Pleši 
 • Mgr. Petra Adámková, předsedkyně výboru Hlasu onkologických pacientů 
 • Mgr. David Kolář, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu  
Zpět na výpis novinek