Novinky

čeština/english

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR 10173 2020 OLZP L21-2020

MZCR 24. 02. 2021

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníků Les Laboratoires Servier, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 18. 2. 2020, sp. zn. SUKLS15835/2020:

  • podle ustanovení § 92 odst. 1 správního řádu se odvolání jako nepřípustné zamítá.   

Více informací na MZCR.cz.


Zpět na výpis novinek