Novinky

čeština/english

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR 6247/2020-4/OLZP, zn. L1/2020

MZCR 30. 10. 2020

Vyrozumění MZ ČR o zastavení řízení, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 13. 11.2019, sp. zn. SUKLS191125/2019, a to s ohledem na podané zpětvzetí odvolání účastníka řízení Amgen Europe B.V. Odvolací správní řízení bylo v souladu s ustanovením § 91 odst. 3 správního řádu zastaveno dnem 15. 5. 2020. Dnem následujícím po zastavení řízení, tj. 16. 5. 2020, nabylo rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv právní moci.    

Více informací na MZCR.cz.

Zveřejněno 30. 10. 2020

Zpět na výpis novinek