Aktuality

čeština/english

Rozhodnutí MZ ČR č.j. MZDR 22581/2019-3/CAU

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníku Svaz zdravotních pojišťoven - napadené rozhodnutí se ruší a věc se vrací SÚKL k novému projednání.
MZCR 26. 07. 2021

Rozhodnutí MZ ČR č.j. MZDR 6257/2020-2/OLZP

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Svaz zdravotních pojišťoven - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.
MZCR 26. 07. 2021

Rozhodnutí MZ ČR č.j. MZDR 41668/2020-2/OLZP

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Ferring-Léčiva, a.s. - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.
MZCR 20. 07. 2021

Sdělení o zastavení odvolacího řízení MZDR 27041/2021-4/OLZP

Zastavení odvolacího řízení - zpětvzetí odvolání Merck Europe B.V.
MZCR 15. 07. 2021

Rozhodnutí MZ ČR č.j. MZDR 26274/2021-2/OLZP

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Accord Healthcare S.L.U. - odvolání se zamítá a napadené usnesení se potvrzuje.
MZCR 14. 07. 2021

Rozhodnutí MZ ČR č.j. MZDR 23415/2021-3/PRO

Rozhodnutí MZ ČR o zamítnutí odvolání účastníku Les Laboratoires Servier 50 - napadené rozhodnutí se ve zkráceném přezkumném řízení ruší a věc se vrací Ministerstvu zdravotnictví k dalšímu řízení.
MZCR 01. 07. 2021

Rozhodnutí MZ ČR č.j. MZDR 34815/2019-3/CAU

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Egis Pharmaceuticals PLC - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.
MZCR 01. 07. 2021

Rozhodnutí MZ ČR č.j. MZDR 35578/2019-4/OLZP

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Biogen Netherlands B. V. - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.
MZCR 01. 07. 2021