Aktuality

čeština/english

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR 20900/2019-2/CAU

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníku Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky - napadené rozhodnutí se ruší a věc se vrací SÚKL k novému projednání.
MZCR 11. 05. 2021

Rozhodnutí MZ ČR č.j. MZDR 16916/2021-2/OLZP

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka LERAM pharmaceuticals s.r.o. - odvolání se zamítá a napadené usnesení se potvrzuje.
MZCR 11. 05. 2021

Rozhodnutí MZ ČR č.j. MZDR 17246/2021-2/OLZP

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Gedeon Richter Plc. - odvolání se zamítá a napadené usnesení se potvrzuje.
MZCR 11. 05. 2021

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR 31792/2019-2/CAU

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníků Svaz zdravotních pojišťoven - napadené rozhodnutí se ruší a věc se vrací SÚKL k novému projednání.
MZCR 14. 04. 2021

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR 23907/2020-2/OLZP

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Svaz zdravotních pojišťoven - část rozhodnutí se vrací k novému projednání a zbylá část se potvrzuje.
MZCR 14. 04. 2021

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR 17844/2020-2/OLZP

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníků Svaz zdravotních pojišťoven - napadené rozhodnutí se ruší a věc se vrací SÚKL k novému projednání.
MZCR 08. 04. 2021

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR 4365/2020-2/OLZP

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Svaz zdravotních pojišťoven - část rozhodnutí se vrací k novému projednání a zbylá část se potvrzuje.
MZCR 08. 04. 2021

Sdělení o zastavení odvolacího řízení MZDR 1550/2021-3/OLZP

Zastavení odvolacího řízení - zpětvzetí odvolání Svaz zdravotních pojišťoven
MZCR 07. 04. 2021