Novinky

čeština/english

Hloubková revize úhrad

SÚKL 12. 06. 2023

Státní ústav pro kontrolu léčiv níže zveřejnil orientační přehled skupin zaměnitelných léčivých přípravků, u kterých zahájí hloubkovou revizi systému úhrad v druhém pololetí roku 2023.

V průběhu roku může dojít ke korekcím plánu dle aktuálního stavu ostatních správních řízení (např. zkrácených revizí).

 • Dupilumab
 • Ponesimod a ozanimod
 • Risperidon injekční depotní
 • Paliperidon injekční depotní
 • Ezetimib
 • Vorikonazol i.v., posakonazol i.v., isavukonazol i.v.
 • Referenční skupina č. 74/3 – léčiva k terapii a profylaxi osteoporózy, p. o. – bisfosfonáty, (M05BA04, M05BA06, M05BA07)
 • fixní kombinace kyseliny alendronové a vitaminu D3 (M05BB03)
 • Pazopanib
 • Tiotropium bromid, umeklidinium bromid a glykopyrronium bromid
 • Protilátky k anti IL-5 terapii (mepolizumab, reslizumab, benralizumab)
Zpět na výpis novinek