Novinky

čeština/english

Rozhodnutí MZ ČR č.j. MZDR 17958-2020-2-OLZP

MZCR 25. 07. 2022

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníků Svaz zdravotních pojišťoven, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 21. 2. 2020, sp. zn. SUKLS224290/2019:

  • Podle § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu se napadené rozhodnutí ruší a věc se vrací Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv k novému projednání.  

Více informací na MZCR.cz.


Zpět na výpis novinek