Novinky

čeština/english

Rozhodnutí MZ ČR č.j. MZDR 19835-2020-2-OLZP

MZCR 25. 07. 2022

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníků Svaz zdravotních pojišťoven, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 31. 3. 2020, sp. zn. SUKLS220471/2019:

  • Podle § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu se výrok č. 2 napadeného rozhodnutí ruší a věc se vrací Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv k novému projednání.
  • Podle § 90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí se ve zbylé části potvrzuje.  

Více informací na MZCR.cz.


Zpět na výpis novinek