Novinky

čeština/english

Rozhodnutí MZ ČR č.j.: MZDR 21615/2022-2/OLZP

MZCR 02. 08. 2022

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 10. 6. 2022, sp. zn. SUKLS115353/2022:

  • Podle § 90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítá a napadené usnesení se potvrzuje  

Více informací na MZCR.cz.


Zpět na výpis novinek