Novinky

čeština/english

Rozhodnutí MZ ČR č.j. MZDR 39951/2021-2/OLZP

MZCR 11. 01. 2022

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Ipsen Consumer Healthcare, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 6. 9. 2021, sp. zn. SUKLS3711/2021:

  • podle § 90 odst. 4 správního řádu se napadené rozhodnutí v rozsahu výroků č. 3 a 4 ruší a řízení se zastavuje 


Více informací na MZCR.cz.


Zpět na výpis novinek