Novinky

čeština/english

Rozhodnutí MZ ČR č.j. MZDR 39964/2021-2/OLZP

MZCR 11. 01. 2022

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Santen OY, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 9. 9. 2021, sp. zn. SUKLS285481/2020:

  • podle § 90 odst. 4 správního řádu se napadené rozhodnutí v části výroku č. 5 ruší a řízení se zastavuje   


Více informací na MZCR.cz.


Zpět na výpis novinek