Novinky

čeština/english

Rozhodnutí MZ ČR č.j. MZDR 39967/2021-2/OLZP

MZCR 11. 01. 2022

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Santen OY, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 8. 9. 2021, sp. zn. SUKLS283848/2020:

  • podle § 90 odst. 4 správního řádu se napadené rozhodnutí v části výroku č. 4 ruší a řízení se zastavuje   


Více informací na MZCR.cz.


Zpět na výpis novinek