Novinky

čeština/english

Rozhodnutí MZ ČR č.j. MZDR 6276/2020-2/OLZP

MZCR 20. 06. 2022

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Genzyme Europe B.V., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 26. 11. 2019, sp. zn. . SUKLS191614/2015:

  • Podle § 90 odst. 4 ve spojení s § 66 odst. 1 písm. f) správního řádu se výrok napadené rozhodnutí ruší a řízení se zastavuje.  


Více informací na MZCR.cz.


Zpět na výpis novinek