Novinky

čeština/english

Přehled referenčních skupin a skupin léčivých látek dle přílohy č. 2

SÚKL 27. 09. 2023

V souladu s požadavky zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění SÚKL zařazuje léčivý přípravek do referenční skupiny, neprokáže-li se v průběhu řízení, že do dané referenční skupiny léčivý přípravek nenáleží.

Označení referenčních skupin odpovídá číslu RS dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., o seznamu referenčních skupin, je-li tato skupina uvedena ve vyhlášce, nebo internímu označení SÚKL, byla-li skupina vytvořena SÚKL ve správním řízení o výši a podmínkách úhrady.

SÚKL zároveň pro větší přehlednost poskytuje pro informaci přehled skupin léčivých látek dle přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb.

Tento přehled je pomůckou při zjišťování existence hrazeného léčivého přípravku/PZLÚ při aplikaci postupu podle ustanovení § 39c odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. a jako takový má pouze orientační, nezávaznou a pracovní povahu. Přehled není možné považovat za úplnou informaci o všech léčivých látkách spadajících do skupin podle přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. a to s ohledem na jeho proměnlivost na základě probíhajících správních řízení.

Přílohy ke stažení:

Zpět na výpis novinek