Novinky

čeština/english

Rozhodnutí SÚKL - 36. týden 2023

Pharmeca 11. 09. 2023

SÚKL dne 4. 9. 2023 doručil veřejnou vyhláškou následující rozhodnutí/odvolání proti rozhodnutí týkající se léků:        

 • ROZ - ISŘ – stanovení MC VAPU – LP BRUKINSA – BeiGene - SUKLS120337/2023     
 • ROZ - ISŘ – změna MC – LP OVESTIN - IQ-MED a.s. - SUKLS158571/2023
 • ROZ - ISŘ – změna MC – LP ADCETRIS – Takeda - SUKLS158222/2023 
 • ROZ - ISŘ – zrušení VAPU – LP OLAZAX, OLAZAX DISPERZI - Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. - SUKLS152972/2023

SÚKL dne 5. 9. 2023 doručil veřejnou vyhláškou následující rozhodnutí/odvolání proti rozhodnutí týkající se léků:   

 • ROZ - ISŘ – zrušení VAPU – LP MAYSIGLU – Krka - SUKLS141836/2023 

SÚKL dne 6. 9. 2023 doručil veřejnou vyhláškou následující rozhodnutí/odvolání proti rozhodnutí týkající se léků:    

 • ROZ – HL. REV – LL salmeterol, flutikason prášek k inhalaci – více LP – SANDOZ, Glenmark, Zentiva, Orion, GlaxoSmithKline - SUKLS66411/2023   
 • ODV – ISŘ – změna VAPU – LP VENCLYXTO – AbbVie - SUKLS221405/2022
 • ROZ – ISŘ – stanovení VAPU 2.VILP (na žádost) + MC změna (ex-offo) – LP BAVENCIO – Merck - SUKLS53400/2023 
 • ROZ – ISŘ – změna VAPU – LP LAMEGOM – Krka - SUKLS139770/2023 
 • ROZ – ISŘ – změna VAPU – LP AGOMELATINE GLENMARK – Glenmark - SUKLS139847/2023 
 • ROZ – ISŘ – změna VAPU – LP AGOMELATIN +PHARMA - +pharma - SUKLS139893/2023 

SÚKL dne 7. 9. 2023 doručil veřejnou vyhláškou následující rozhodnutí/odvolání proti rozhodnutí týkající se léků:    

 • ROZ - ISŘ – stanovení MC VAPU – LP EVENITY - UCB Pharma - SUKLS263159/2022
 • ROZ - ISŘ – změna VAPU – RS č. 59/1 - systémová antivirotika proti infekcím vyvolaných herpes virus hominis - LP VALACICLOVIR +PHARMA - +pharma - SUKLS132514/2023
 • ROZ - ISŘ – změna VAPU – LP AZITHROMYCIN AUROVITAS – Aurovitas - SUKLS132535/2023
 • ROZ - ISŘ – změna VAPU – RS č. 55/1 - makrolidy, p. o. - LP KLABAX – Glenmark - SUKLS132531/2023
 • ROZ - ISŘ – změna VAPU – LP IRINOTECAN KABI - Fresenius Kabi - SUKLS139880/2023     
 • ROZ - ISŘ – stanovení VAPU – LP DERIN – Vipharm - SUKLS191060/2023  
 • ROZ - ISŘ – změna MC – LP V-PENICILIN BBP - BB Pharma - SUKLS195315/2023 
 • ROZ - ISŘ – zrušení VAPU – LP PREGABALIN SANDOZ – SANDOZ - SUKLS158146/2023

SÚKL dne 8. 9. 2023 doručil veřejnou vyhláškou následující rozhodnutí/odvolání proti rozhodnutí týkající se léků:       

 • ROZ - ISŘ – změna VAPU – RS č. 24/1 - antihypertenziva, blokátory kalciových kanálů dihydropyridinového typu, dlouhodobě působící, p.o. - LP AMLODIPINE MEDREG – MEDREG - SUKLS135297/2023
 • ROZ - ISŘ – změna VAPU – LL pioglitazon - LP PIOGLITAZON ACTAVIS – Actavis - SUKLS135996/2023     
 • ROZ - ISŘ – stanovení MC VAPU – LP NORDIMET – Nordic  - SUKLS210174/2023    

                                                                                                    (zdroj:  Úřední deska SÚKL)

Jednotlivá rozhodnutí SÚKL zveřejňuje v rámci přehledu správní řízení.

 

Podrobnosti z vybraných rozhodnutí SÚKL i MZ ČR je možné pravidelně sledovat v našem newsletteru, který se mj. zaměřuje i na legislativní monitoring či výstupy z výborů EMA.
Chcete vědět, zda některé z rozhodnutí nebude mít vliv i na Vaše řízení o stanovení ceny či úhrady léku? Kontaktuje nás.


Vysvětlivky:
ODV – odvolání
ROZ – rozhodnutí
ISŘ – individuální správní řízení
H. REV – hloubková revize
ZKR. REV - zkrácená revize

Zpět na výpis novinek