Novinky

čeština/english

Nález Ústavního soudu

Pharmeca a.s. 04. 05. 2022

Ústavní soud zamítl nálezem Pl. ÚS 49/18 návrh skupiny senátorů na zrušení vybraných ustanovení zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a souvisejících právních předpisů. Skupina senátorů tvrdila, že:

  • v přístupu k solidárně hrazené zdravotní péči vznikají značné rozdíly v kvalitě a čekacích dobách v závislosti na místu bydliště, druhu onemocnění a sociálním postavení; 
  • pravidla úhrad jsou neetická, když jsou zdravotníci „finančně trestáni za poskytování medicínsky žádoucí péče a tím jsou vedeni k protiprávnímu odmítání nemocných pacientů a také k poskytování zbytečné péče pacientům zdravým“; 
  • cenotvorné mechanismy nezohledňují náklady a přiměřený zisk, neboť jsou výsledkem korporativistických dohod zájmových skupin a úhradový systém je nepředvídatelný, jelikož úspěch podnikatele ve zdravotnictví není dán jeho úsilím, kvalitou či etickým přístupem k pacientům, nýbrž schopností vyjednat si v netransparentním prostředí ekonomické výhody s pojišťovnami.

Ústavní soud se zabýval vytvářením a fungováním sítě poskytovatelů zdravotních služeb, oblastí center specializované péče, centrovými léky, rámcovými službami, seznamem výkonů s bodovými hodnotami, úhradovou vyhláškou a individuálními úhradovými dodatky.

Ústavní soud uvedl, že posuzoval ústavnost a zákonnost celkové koncepce právní úpravy financování poskytování zdravotní péče, v níž neshledal důvody pro zrušení zákona. Současně však uvedl, že účastníci právních vztahů mají možnost se dovolávat svých práv, pokud při aplikaci zákona dojde k jejich porušení. Protiústavnost napadených, ale i souvisejících ustanovení, lze opětovně Ústavním soudem přezkoumávat i pokud bude jinak odůvodněna.

Zpět na výpis novinek