Novinky

čeština/english

SÚKL aktualizoval pokyn CAU-08

SÚKL 28. 12. 2021

Aktualizace pokynu CAU-08 verze 1 je vydávána na základě a v souladu s ustanoveními §39b až § 39f zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.  

Pokyn CAU-08 verze 1 se týká požadavků na strukturu odborných podkladů doplňujících žádost a na strukturu vyjádření ostatních účastníků při předkládání důkazů v řízeních o stanovení nebo změnu výše a podmínek úhrady LP/PZLÚ.

Tento pokyn nahrazuje pokyn CAU-08 verze 0 s platností od 1. 1. 2022. 

Pokyn byl vytvořen Státním ústavem pro kontrolu léčiv (dále jen SÚKL) k: 

  • zavedení jednotných standardů pro typově stejné situace, čímž by mělo dojít ke snížení počtu nedostatků a chybějících údajů usnadňující proces posouzení, 
  • usnadnění komunikace mezi účastníky řízení a SÚKL, 
  • zjednodušení přípravy podkladů na straně žadatele, 
  • zpřehlednění klíčového podkladu pro rozhodnutí, což usnadní orientaci SÚKL a účastníků v podkladech a dále také průběh samotných řízení zajišťovaných SÚKL. 

Aktuální verze pokynu je dostupná na stránkách SÚKL.

Zpět na výpis novinek