Novinky

čeština/english
min Sekce: Denní přehled

Aktualizace žádostí pro cenu a úhradu léků

SÚKL zveřejnil nové formuláře žádostí o stanovení/změnu/zrušení maximální ceny výrobce a/nebo výše a podmínek úhrady LP/PZLÚ a doprovodné pokyny.
SÚKL 15. 04. 2024
min Sekce: Denní přehled

Pokyny SÚKL v oblasti cen a úhrad

SÚKL aktualizoval a/nebo nově vydal 3 pokyny týkající se oblasti cen a úhrad.
SÚKL 01. 12. 2023
min Sekce: Denní přehled

Aktualizace metodiky přepočtu nalezené ceny na cenu referenční

SÚKL aktualizoval metodiku přepočtu nalezené ceny na cenu referenční
SÚKL 06. 11. 2023
min Sekce: Denní přehled

SÚKL aktualizoval seznam referenčních zdrojů

SÚKL aktualizoval seznam referenčních zdrojů používaných pro cenovou a úhradovou regulaci
SÚKL 09. 08. 2023
min Sekce: Denní přehled

SÚKL aktualizoval pokyn ke správním poplatkům a náhradám výdajů

SÚKL aktualizoval pokyn ÚST-29 - Správní poplatky, náhrady výdajů za odborné úkony, náhrady za úkony spojené s poskytováním informací a náhrady za ostatní úkony.
SÚKL 01. 06. 2023
min Sekce: Denní přehled

SÚKL aktualizoval přílohy k pokynu CAU-08

SÚKL zveřejnil aktualizace příloh k pokynu CAU-08 - Požadavky na strukturu odborných podkladů doplňujících žádost a na strukturu vyjádření ostatních účastníků při předkládání důkazů v řízeních o stanovení nebo změnu výše a podmínek úhrady LP/PZLÚ.
SÚKL 28. 02. 2023
min Sekce: Denní přehled

SÚKL aktualizoval seznam referenčních zdrojů

SÚKL aktualizoval seznam referenčních zdrojů používaných pro cenovou a úhradovou regulaci
SÚKL 06. 02. 2023
min Sekce: Denní přehled

SÚKL aktualizoval pokyn ÚST-24 verze 10

SÚKL aktualizoval pokyn týkající se promíjení a vracení náhrad výdajů za odborné úkony prováděné na žádost, poskytování odborných informací příslušným orgánům
SÚKL 12. 01. 2023