Aktuality

čeština/english

Aktualizace pokynu SÚKL k promíjení a vracení náhrad výdajů za odborné úkony

SÚKL aktualizoval pokyn týkající se promíjení a vracení náhrad výdajů za odborné úkony prováděné na žádost, poskytování odborných informací příslušným orgánům.
SÚKL 23. 07. 2021

Aktualizace seznamu referenčních zdrojů

SÚKL aktualizoval seznam veřejně dostupných referenčních zdrojů cen léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely používaných SÚKL pro účely cenové a úhradové regulace.
SÚKL 03. 06. 2021

Aktualizace pokynu SÚKL týkající léčiva, které je integrální součástí zdravotnického prostředku

SÚKL aktualizoval pokyn pro oznámené subjekty, které žádají o vydání stanoviska k léčivu, které je integrální součástí zdravotnického prostředku.
SÚKL 02. 06. 2021

Aktualizace seznamu referenčních zdrojů

SÚKL aktualizoval seznam veřejně dostupných referenčních zdrojů cen léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely používaných SÚKL pro účely cenové a úhradové regulace.
SÚKL 02. 06. 2021

Aktualizace pokynu SÚKL ke správním poplatkům a náhradám výdajů

SÚKL aktualizoval pokyn týkající se správních poplatků a náhrad výdajů za různé typy úkonů.
SÚKL 20. 05. 2021

Aktualizace pokynu SÚKL ke správním poplatkům a náhradám výdajů

SÚKL aktualizoval pokyn týkající se správních poplatků a náhrad výdajů za různé typy úkonů.
SÚKL 09. 04. 2021

Aktualizace pokynu SÚKL ke sponzorování a poskytování darů

SÚKL aktualizoval pokyn týkající se sponzorování a poskytování darů a jiného prospěchu odborníkům podle zákona o regulaci reklamy.
SÚKL 04. 12. 2020

Aktualizace pokynu SÚKL týkající se žádosti o zrušení ceny nebo úhrady

S platností od 27. 11. 2020 SÚKL aktualizoval pokyn SP-CAU-008 - Postup vyřizování žádosti o zrušení maximální ceny a/nebo výše a podmínek úhrady léčivého přípravku / potraviny pro zvláštní lékařské účely
Pharmeca 01. 12. 2020