Novinky

čeština/english
min Sekce: Denní přehled

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR7749-2019-2-FAR

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníků Svaz zdravotních pojišťoven - napadené rozhodnutí se ruší a věc se vrací SÚKL k novému projednání.
MZCR 03. 03. 2021
min Sekce: Denní přehled

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR14606-2019-2-CAU

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Svaz zdravotních pojišťoven - část rozhodnutí se ruší a zbylá část se potvrzuje.
MZCR 03. 03. 2021
min Sekce: Denní přehled

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR48371-2020-2-OLZP

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníků Egis Pharmaceuticals PLC - odvolání se jako opožděné zamítá.
MZCR 03. 03. 2021
min Sekce: Denní přehled

Rozhodnutí MZ ČR č.j. MZDR3624-2019-2-FAR

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka AOP Orphan Pharmaceuticals AG - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.
MZCR 03. 03. 2021
min Sekce: Denní přehled

Rozhodnutí SÚKL - březen 2021

Přehled rozhodnutí SÚKL v oblasti cen a úhrad léků doručovaných veřejnou vyhláškou.
Pharmeca 03. 03. 2021
min Sekce: Denní přehled

Rozhodnutí SÚKL - březen 2021

Přehled rozhodnutí SÚKL v oblasti cen a úhrad léků doručovaných veřejnou vyhláškou.
Pharmeca 02. 03. 2021
min Sekce: Denní přehled

Rozhodnutí SÚKL - březen 2021

Přehled rozhodnutí SÚKL v oblasti cen a úhrad léků doručovaných veřejnou vyhláškou.
Pharmeca 01. 03. 2021
min Sekce: Denní přehled

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR 20981-2019-2-CAU L15-2019

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníků Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. - odvolání se jako nepřípustné zamítá.
MZCR 25. 02. 2021