Novinky

čeština/english
min Sekce: Denní přehled

Rozhodnutí MZ ČR č.j. MZDR 22462/2019-2/CAU

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníku Svaz zdravotních pojišťoven - napadené rozhodnutí se ruší a věc se vrací SÚKL k novému projednání.
MZCR 14. 06. 2021
min Sekce: Denní přehled

Rozhodnutí MZ ČR č.j. MZDR 19886/2021-2/OLZP

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Fresenius Medical Care Deutschland GmbH - odvolání se zamítá a napadené usnesení se potvrzuje.
MZCR 14. 06. 2021
min Sekce: Denní přehled

Rozhodnutí MZ ČR č.j. MZDR 33970/2019-3/CAU

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníků Janssen-Cilag International N.V. a GlaxoSmithKline (Ireland) Limited - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.
MZCR 14. 06. 2021
min Sekce: Denní přehled

Rozhodnutí SÚKL - 23. týden 2021

Přehled rozhodnutí SÚKL v oblasti cen a úhrad léků doručovaných veřejnou vyhláškou v týdnu od 7.6. - 11. 6. 2021.
Pharmeca 14. 06. 2021
min Sekce: Denní přehled

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR 3368/2021-2/OLZP

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Menarini International Operations Luxembourg S.A. - napadené usnesení se ruší a řízení se zastavuje.
MZCR 11. 06. 2021
min Sekce: Denní přehled

Léková politika pro Česko – rozumná, efektivní, inovativní

Videokonference Zdravotnického deníku na téma - Léková politika pro Česko – rozumná, efektivní, inovativní.
Zdravotnický deník 09. 06. 2021
min Sekce: Denní přehled

Sdělení o zastavení odvolacího řízení MZDR 19834/2020-5/OLZP

Zastavení odvolacího řízení - zpětvzetí odvolání Pfizer Europe MA EEIG
MZCR 09. 06. 2021
min Sekce: Denní přehled

Rozhodnutí SÚKL - 22. týden 2021

Přehled rozhodnutí SÚKL v oblasti cen a úhrad léků doručovaných veřejnou vyhláškou v týdnu od 31.5. - 4. 6. 2021.
Pharmeca 07. 06. 2021