Aktuality

čeština/english

Farmakoterapeutické informace 6/2021

SÚKL publikoval nové číslo bulletinu Farmakoterapeutické informace.
SÚKL 04. 06. 2021

Aktualizace seznamu referenčních zdrojů

SÚKL aktualizoval seznam veřejně dostupných referenčních zdrojů cen léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely používaných SÚKL pro účely cenové a úhradové regulace.
SÚKL 03. 06. 2021

Aktualizace pokynu SÚKL týkající léčiva, které je integrální součástí zdravotnického prostředku

SÚKL aktualizoval pokyn pro oznámené subjekty, které žádají o vydání stanoviska k léčivu, které je integrální součástí zdravotnického prostředku.
SÚKL 02. 06. 2021

Aktualizace seznamu referenčních zdrojů

SÚKL aktualizoval seznam veřejně dostupných referenčních zdrojů cen léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely používaných SÚKL pro účely cenové a úhradové regulace.
SÚKL 02. 06. 2021

Rozhodnutí SÚKL - 21. týden 2021

Přehled rozhodnutí SÚKL v oblasti cen a úhrad léků doručovaných veřejnou vyhláškou v týdnu od 24. - 28. 5. 2021.
Pharmeca 31. 05. 2021

Rozhodnutí MZ ČR č.j. MZDR 28048/2019-3/CAU

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Janssen-Cilag International N.V. - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.
MZCR 24. 05. 2021

Rozhodnutí MZ ČR č.j. MZDR 31075/2019-3/CAU

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Svaz zdravotních pojišťoven - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.
MZCR 24. 05. 2021

Rozhodnutí SÚKL - 20. týden 2021

Přehled rozhodnutí SÚKL v oblasti cen a úhrad léků doručovaných veřejnou vyhláškou v týdnu od 17. - 21. 5. 2021.
Pharmeca 24. 05. 2021