Novinky

čeština/english
min Sekce: Denní přehled

SÚKL zveřejnil pokyn UST-43

SÚKL zveřejnil nový pokyn UST-43 týkající se požadavků SÚKL k vytváření, obsahu a distribuci dopisu pro zdravotnické pracovníky související s dostupností léčivého přípravku.
SÚKL 28. 12. 2021
min Sekce: Denní přehled

Doprodej léčivých přípravků po schválení změny, prodloužení a převodu registrace

SÚKL doplnil informace ohledně doprodeje léčivých přípravků odpovídajících údajům a dokumentaci před provedením změny registrace, před prodloužením registrace nebo před provedením převodu registrace. Uvedené informace platí pro léčivé přípravky registrované národně i MRP/DCP.
SÚKL 10. 12. 2021
min Sekce: Denní přehled

Implementace změn, prodloužení a převodů registrací

SÚKL doplnil informace ohledně implementace změn registrací, včetně specifik pro jednotlivé typy změn, a dále informace ohledně implementace prodloužení a převodů registrací. Uvedené informace platí pro léčivé přípravky registrované národně i MRP/DCP.
SÚKL 10. 12. 2021
min Sekce: Denní přehled

Žádosti o zrušení registrace léčivých přípravků

SÚKL informuje držitele rozhodnutí o registraci o aspektech podávání žádostí o zrušení registrace léčivých přípravků včetně informací o stahování léčivých přípravků po zrušení jejich registrace.
SÚKL 10. 12. 2021
min Sekce: Denní přehled

Informace k předkládání smluv ovlivňujících nákladovou efektivitu a dopad do rozpočtu

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o minimálních požadavcích na kvalitu předkládaných důkazů prokazujících uzavření smluv ovlivňujících nákladovou efektivitu a dopad do rozpočtu ve správních řízeních dle části šesté zákona o veřejném zdravotním pojištění.
SÚKL 09. 12. 2021
min Sekce: Denní přehled

Prezentace z webináře k novele zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil prezentace z webináře zaměřeného na novelu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění týkající se správních řízení vedené sekcí CAU
SÚKL 09. 12. 2021
min Sekce: Denní přehled

Farmakoterapeutické informace 12/2021

SÚKL publikoval nové číslo bulletinu Farmakoterapeutické informace.
SÚKL 06. 12. 2021
min Sekce: Vizualizace dat

Informace o dostupnosti léků na trhu v ČR s přidanou hodnotou

Společnost Pharmeca a. s. chce zjednodušit orientaci v oblasti hlášení o dostupnosti léků, která jsou držiteli rozhodnutí o registraci pravidelně zasílána na SÚKL. V rámci svých služeb proto nově nabízí automatizované přehledy a individuální výstupy z hlášení.
Pharmeca a.s. 15. 11. 2021