Novinky

čeština/english
min Sekce: Denní přehled

Aktualizace seznamu referenčních zdrojů SÚKL

SÚKL aktualizoval seznam veřejně dostupných referenčních zdrojů cen léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely, které používá pro účely cenové a úhradové regulace.
SÚKL 13. 11. 2023
min Sekce: Denní přehled

Aktualizace metodiky přepočtu nalezené ceny na cenu referenční

SÚKL aktualizoval metodiku přepočtu nalezené ceny na cenu referenční
SÚKL 06. 11. 2023
min Sekce: Denní přehled

Přehled referenčních skupin a skupin léčivých látek dle přílohy č. 2

SÚKL zveřejnil přehled skupin v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely a zařazení skupin léčivých látek dle přílohy č. 2
SÚKL 27. 09. 2023
min Sekce: Denní přehled

Změny vyplývající z nového Cenového předpisu a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví

SÚKL v souvislosti s vydáním změnového cenového předpisu a cenového rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví zveřejňuje informace ke změnám v cenové regulaci léčivých přípravků.
SÚKL 27. 09. 2023
min Sekce: Denní přehled

SÚKL aktualizoval informace k průběhu individuálního správního řízení o úhradě LP/PZLÚ

Státní ústav pro kontrolu léčiv aktualizoval informace o procesních krocích a pravděpodobném průběhu v individuálních správních řízeních o úhradě LP/PZLÚ za účelem zvýšení procesní transparentnosti.
SÚKL 06. 09. 2023
min Sekce: Denní přehled

SÚKL aktualizoval seznam referenčních zdrojů

SÚKL aktualizoval seznam referenčních zdrojů používaných pro cenovou a úhradovou regulaci
SÚKL 09. 08. 2023
min Sekce: Denní přehled

Hloubková revize úhrad

SÚKL zveřejnil plán hloubkové revize úhrad pro 2. pololetí 2023
SÚKL 12. 06. 2023
min Sekce: Vizualizace dat

Vliv rozhodnutí v odvolacích řízeních na rozhodovací praxi

Od 1. 4. 2023 nabízí na svých stránkách společnost Pharmeca a.s. nový pohled na rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR v odvolacích řízeních v oblasti cen a úhrad.
Pharmeca a.s. 01. 04. 2023