Aktuality

čeština/english

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR 3368/2021-2/OLZP

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Menarini International Operations Luxembourg S.A. - napadené usnesení se ruší a řízení se zastavuje.
MZCR 11. 06. 2021

Léková politika pro Česko – rozumná, efektivní, inovativní

Videokonference Zdravotnického deníku na téma - Léková politika pro Česko – rozumná, efektivní, inovativní.
Zdravotnický deník 09. 06. 2021

Sdělení o zastavení odvolacího řízení MZDR 19834/2020-5/OLZP

Zastavení odvolacího řízení - zpětvzetí odvolání Pfizer Europe MA EEIG
MZCR 09. 06. 2021

Rozhodnutí SÚKL - 22. týden 2021

Přehled rozhodnutí SÚKL v oblasti cen a úhrad léků doručovaných veřejnou vyhláškou v týdnu od 31.5. - 4. 6. 2021.
Pharmeca 07. 06. 2021

Aktualizace seznamu referenčních zdrojů

SÚKL aktualizoval seznam veřejně dostupných referenčních zdrojů cen léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely používaných SÚKL pro účely cenové a úhradové regulace.
SÚKL 03. 06. 2021

Aktualizace pokynu SÚKL týkající léčiva, které je integrální součástí zdravotnického prostředku

SÚKL aktualizoval pokyn pro oznámené subjekty, které žádají o vydání stanoviska k léčivu, které je integrální součástí zdravotnického prostředku.
SÚKL 02. 06. 2021

Aktualizace seznamu referenčních zdrojů

SÚKL aktualizoval seznam veřejně dostupných referenčních zdrojů cen léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely používaných SÚKL pro účely cenové a úhradové regulace.
SÚKL 02. 06. 2021

Rozhodnutí SÚKL - 21. týden 2021

Přehled rozhodnutí SÚKL v oblasti cen a úhrad léků doručovaných veřejnou vyhláškou v týdnu od 24. - 28. 5. 2021.
Pharmeca 31. 05. 2021