Aktuality

 

Rozhodnutí MZ ČR

 

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR25846/2012 k č.j.SUKLS52309/2011 - L189

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení EGIS PHARMACEUTICALS PLC, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 22. 5. 2012, č.j. SUKLS52309/2011 - napadené rozhodnutí se ruší a věc se vrací Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv k novému projednání.

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR42208/2012 k č.j. SUKLS45745/2012 - L252

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne JELFA S.A., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 21. 9. 2012, č. j. SUKLS45745/2012 - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR35042/2012 k č.j. SUKLS229170/2010 - L231

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení KRKA, tovarna zdravil, d.d., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 16. 8. 2012, č. j. SUKLS229170/2010 - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR29092/2012 k č.j. SUKLS179615/2011 - L214

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 4. 7. 2012, č. j. SUKLS179615/2011 -
I. podle ustanovení § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu t a k t o: napadené rozhodnutí se v části výroků č. 1c), 2c), 3c), 4c) a 5c) ruší a věc se vrací Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv k novému projednání,

II. podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu t a k t o: napadené rozhodnutí se ve zbývající části výroků potvrzuje.

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR5765/2012 k č.j. SUKLS177359/2010 - L68

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení Svazu zdravotních pojišťoven, Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 22. 12. 2011, č. j. SUKLS177359/2010 -
I. v souladu s ustanovením § 90 odst. 4 a § 66 odst. 2 správního řádu se napadené rozhodnutí v části výroku č. 3 ruší a řízení se v této části zastavuje,
II. v souladu s ustanovením § 90 odst. 4 správního řádu a čl. XXVIII zákona č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, se napadené rozhodnutí v části výroků č.5 a 7 ruší a řízení se v této části zastavuje,

III. v souladu s ustanovením § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu se ve zbylé části napadené rozhodnutí ruší a věc se vrací Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv k novému projednání.

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR29254/2012 k č.j. SUKLS166745/2009 - L215

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l., sanofi-aventis, s.r.o., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 28. 6. 2012, sp. zn.: SUKLS166745/2009 - napadené rozhodnutí se ruší a věc se vrací Státnímu Ústavu pro kontrolu léčiv k novému projednání.

 

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR20030/2012 k č.j. SUKLS251497/2011 - L161

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení Svaz zdravotních pojišťoven, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 18. 4. 2012, č. j. SUKLS251497/2011 - napadené rozhodnutí se ruší a věc se vrací Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv k novému projednání.

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR42206/2012 k č.j. SUKLS187137/2012 - L250

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení sanofi-aventis, s r.o., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 24. 9. 2012, č. j. SUKLS187137/2012 - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR31168/2012 k č.j. SUKLS82635/2010 - L223

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení Gedeon Richter Plc., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 23. 7. 2012, sp. zn.: SUKLS82635/2010 - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR23809/2012 k č.j. SUKLS82904/2009 - L176

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 16. 5. 2012, č. j.: SUKLS82904/2009 - odvolání se zamítá a napadená část rozhodnutí se potvrzuje.

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR5305/2012 k č.j. SUKLS182417/2010 - L53

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 16. 12. 2011, č. j. SUKLS182417/2010 - I. v souladu s ustanovením § 90 odst.4 a§ 66 odst. 2 správního řádu se napadené rozhodnutí v části výroků č. 7a) a 7b) ruší a řízení se v této části zastavuje, II. v souladu s ustanovením § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu se ve zbylé části napadené rozhodnutí ruší a věc se vrací Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv k novému projednání.

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR39649/2012 k č.j. SUKLS79617/2010 - L238

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení Amgen Europe, B.V., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 11. 9. 2012, sp. zn.: SUKLS79617/2010 - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

 

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR36958/2012 k č.j. SUKLS47785/2012 - L234

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení IPSEN PHARMA SAS, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 31. 8. 2012, č. j. SUKLS47785/2012 - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

 

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR27685/2012 k č.j. SUKLS118153/2012 - L202

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení PharOS – Pharmaceutical Oriented Services Ltd., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 14. 6. 2012, č. j. SUKLS118153/2012 - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR21066/2012 k č.j. SUKLS85009/2012 - L165

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení Svazu zdravotních pojišťoven, Všeobecné zdravotní pojišťovny, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 24. 4. 2012, č. j. SUKLS85009/2012 - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

 

Další aktuality

 

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

Informace o zahájení hloubkové revize systému maximálních cen

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o plánu zahajování hloubkových revizí systému maximálních cen.

Ústav opakovaně vyzývá držitele k úpravě názvů registrovaných léčivých přípravků

Ústav v prosinci 2016 zveřejnil Metodiku k posuzování přijatelnosti názvů léčivých přípravků pro účely registračního řízení (pokyn REG-29 verze 4), která vstoupila v platnost dne 1. 1. 2017, a zároveň vyzval držitele k úpravě názvů registrovaných léčivých přípravků do 3 let od vydání této Metodiky, tzn. do 1. 1. 2020.

Picato (ingenol mebutate) – doporučeno pozastavení registrace

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje, že bude pozastavena registrace léčivého přípravku Picato (léčivá látka ingenol mebutát), používaného ve formě gelu k léčbě aktinické keratózy.

Aktualizace informací u přípravků obsahujících léčivou látku simvastatin

Upozornění držitelů rozhodnutí o registraci na nezbytnost aktualizace informací o přípravku u léčivých přípravků obsahujících léčivou látku simvastatin.

Nový zákon o zdravotnických prostředcích

Vláda schválila návrh zákona o zdravotnických prostředcích včetně doprovodných změnových zákonů a předložila ho Poslanecké sněmovně.

Informace ke stanovení úhrady topickým oftalmologickým přípravkům k dlouhodobé terapii

SÚKL informuje o postupu při určení velikosti balení topických oftalmologických přípravků k dlouhodobé terapii pro účely stanovení úhrady.

Hloubková revize systému úhrad 2020

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejňuje orientační přehled skupin zaměnitelných léčivých přípravků, u kterých zahájí hloubkovou revizi systému úhrad v 1. a 2. čtvrtletí roku 2020.

SLP-6 verze 5

SÚKL vydal aktualizaci pokynu týkající se národního programu monitorování shody se zásadami správné laboratorní praxe. Pokyn nahrazuje verzi 4 s platností od 1.1.2020.

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.1.2020

Seznam IPLP k 1.1.2020

Informace pro předkladatele specifických léčebných programů – léčivý přípravek obsahující léčivou látku acitretinum v perorálních tobolkách

SÚKL vyzývá zájemce k předložení návrhu specifického léčebného programu na léčivé přípravky obsahující léčivou látku acitretinum v množství 10 mg a 25 mg v 1 perorální tobolce.

MZ ukončilo připomínkové řízení k novele zák. č. 167/1998 Sb., o návykových látkách

Ministerstvo zdravotnictví ČR v rámci novely zákona o návykových látkách upravuje předepisování a výdej léčivých přípravků s obsahem návykových látek z přílohy č. 1 a 5.

Informace o přerušování správních řízení v oblasti cenové a úhradové regulace léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely – aktualizace informace ze dne 1. 10. 2019

SÚKL informuje o aktualizaci postupů při žádosti o přerušení správního řízení vedeného na žádost a po vydání negativní hodnotící zprávy z důvodu nepříznivého výsledku farmakoekonomických analýz.

 

Metodika VZP a SZP k zdravotnickým prostředkům

VZP ČR a SZP ČR vydaly společnou metodiku k předběžnému projednání úhrady zdravotnického prostředku s úhradovým limitem 50 % a 100%.

Dostupnější moderní léky či více hrazených pomůcek přináší jedna z největších novel za poslední dvě dekády 

Ministerstvo zdravotnictví předložilo do meziresortního připomínkového řízení jednu z nejrozsáhlejších novel zákona o veřejném zdravotním pojištění v jeho více než dvacetileté historii.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »