Novinky

čeština/english
min Sekce: Denní přehled

Rozhodnutí MZ ČR č.j. MZDR 36757/2019-3/OLZP

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Svaz zdravotních pojišťoven - rozhodnutí se ruší a věc se vrací k novému projednání.
MZCR 14. 04. 2022
min Sekce: Denní přehled

SÚKL aktualizoval pokyn UST-29

SÚKL aktualizoval pokyn ÚST-29, který se týká správních poplatků a náhrad výdajů za poskytnuté úkony
SÚKL 14. 04. 2022
min Sekce: Denní přehled

Novela registrační vyhlášky

SÚKL upozorňuje držitele rozhodnutí o registraci na nové povinnosti vyplývající z novely registrační vyhlášky
SÚKL 13. 04. 2022
min Sekce: Denní přehled

Rozhodnutí SÚKL - 14. týden 2022

Přehled rozhodnutí SÚKL v oblasti cen a úhrad léků doručovaných veřejnou vyhláškou v týdnu od 4. 4. - 8. 4. 2022.
Pharmeca 11. 04. 2022
min Sekce: Denní přehled

SÚKL aktualizoval pokyn PHV-4

SÚKL aktualizoval pokyn PHV-4, který se týká hlášení nežádoucích účinků
SÚKL 06. 04. 2022
min Sekce: Denní přehled

SÚKL aktualizoval pokyn PHV-6

SÚKL aktualizoval pokyn PHV-6, který se týká hlášení změn PSMF, ke jmenování kvalifikované osoby odpovědné za farmakovigilanci a kontaktní osoby pro otázky farmakovigilance v ČR
SÚKL 06. 04. 2022
min Sekce: Denní přehled

Rozhodnutí SÚKL - 13. týden 2022

Přehled rozhodnutí SÚKL v oblasti cen a úhrad léků doručovaných veřejnou vyhláškou v týdnu od 28. 3. - 1. 4. 2022.
Pharmeca 04. 04. 2022
min Sekce: Denní přehled

Farmakoterapeutické informace 4/2022

SÚKL publikoval nové číslo bulletinu Farmakoterapeutické informace.
SÚKL 01. 04. 2022