Aktuality

čeština/english

Rozhodnutí SÚKL - 15. týden 2021

Přehled rozhodnutí SÚKL v oblasti cen a úhrad léků doručovaných veřejnou vyhláškou v týdnu od 12. - 16. 4. 2021.
Pharmeca 19. 04. 2021

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR 31792/2019-2/CAU

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníků Svaz zdravotních pojišťoven - napadené rozhodnutí se ruší a věc se vrací SÚKL k novému projednání.
MZCR 14. 04. 2021

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR 23907/2020-2/OLZP

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Svaz zdravotních pojišťoven - část rozhodnutí se vrací k novému projednání a zbylá část se potvrzuje.
MZCR 14. 04. 2021

Rozhodnutí SÚKL - 14. týden 2021

Přehled rozhodnutí SÚKL v oblasti cen a úhrad léků doručovaných veřejnou vyhláškou v týdnu od 5. - 9. 4. 2021.
Pharmeca 12. 04. 2021

Změna praxe SÚKL ve správních řízeních u podobných přípravků - aktualizace

SÚKL aktualizoval informaci o změně praxe ve správních řízeních (podobné přípravky)
SÚKL 12. 04. 2021

Aktualizace pokynu SÚKL ke správním poplatkům a náhradám výdajů

SÚKL aktualizoval pokyn týkající se správních poplatků a náhrad výdajů za různé typy úkonů.
SÚKL 09. 04. 2021

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR 17844/2020-2/OLZP

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníků Svaz zdravotních pojišťoven - napadené rozhodnutí se ruší a věc se vrací SÚKL k novému projednání.
MZCR 08. 04. 2021

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR 4365/2020-2/OLZP

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Svaz zdravotních pojišťoven - část rozhodnutí se vrací k novému projednání a zbylá část se potvrzuje.
MZCR 08. 04. 2021