Aktuality

čeština/english

Rozhodnutí SÚKL - 21. týden 2021

Přehled rozhodnutí SÚKL v oblasti cen a úhrad léků doručovaných veřejnou vyhláškou v týdnu od 24. - 28. 5. 2021.
Pharmeca 31. 05. 2021

Rozhodnutí MZ ČR č.j. MZDR 28048/2019-3/CAU

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Janssen-Cilag International N.V. - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.
MZCR 24. 05. 2021

Rozhodnutí MZ ČR č.j. MZDR 31075/2019-3/CAU

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Svaz zdravotních pojišťoven - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.
MZCR 24. 05. 2021

Rozhodnutí SÚKL - 20. týden 2021

Přehled rozhodnutí SÚKL v oblasti cen a úhrad léků doručovaných veřejnou vyhláškou v týdnu od 17. - 21. 5. 2021.
Pharmeca 24. 05. 2021

Aktualizace pokynu SÚKL ke správním poplatkům a náhradám výdajů

SÚKL aktualizoval pokyn týkající se správních poplatků a náhrad výdajů za různé typy úkonů.
SÚKL 20. 05. 2021

Aktuální témata k cenám a úhradám léků a PZLÚ

SÚKL pořádá webinář zaměřený na aktuální témata k cenám a úhradám léků a PZLÚ.
SÚKL 20. 05. 2021

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR17236/2021-2/OLZP

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Svaz zdravotních pojišťoven - napadené rozhodnutí se ruší a řízení se zastavuje.
MZCR 19. 05. 2021

Rozhodnutí MZ ČR č.j. MZDR 17241/2021-2/OLZP

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka AbbVie Deutschland GmbH & Co.KG - odvolání se zamítá a napadené usnesení se potvrzuje.
MZCR 18. 05. 2021