Novinky

čeština/english
min Sekce: Denní přehled

Farmakoterapeutické informace 2023

SÚKL publikoval nové číslo bulletinu Farmakoterapeutické informace.
SÚKL 31. 03. 2023
min Sekce: Denní přehled

SÚKL aktualizoval přílohy k pokynu CAU-08

SÚKL zveřejnil aktualizace příloh k pokynu CAU-08 - Požadavky na strukturu odborných podkladů doplňujících žádost a na strukturu vyjádření ostatních účastníků při předkládání důkazů v řízeních o stanovení nebo změnu výše a podmínek úhrady LP/PZLÚ.
SÚKL 28. 02. 2023
min Sekce: Denní přehled

SÚKL aktualizoval seznam referenčních zdrojů

SÚKL aktualizoval seznam referenčních zdrojů používaných pro cenovou a úhradovou regulaci
SÚKL 06. 02. 2023
min Sekce: Denní přehled

SÚKL vysvětluje definici jiné osoby uvádějící léčivý přípravek na trh

SÚKL na základě četných dotazů a podnětů ze strany odborné veřejnosti upozorňuje na změnu definice tzv. jiné osoby uvádějící léčivý přípravek na trh dle čl. I. písm. b) Cenového předpisu Ministerstva zdravotnictví č. 2/2023/OLZP účinného ode dne 1. 1. 2023.
SÚKL 31. 01. 2023
min Sekce: Denní přehled

SÚKL aktualizoval látky zařazené do referenčních skupin i skupin dle přílohy č. 2

Státní ústav pro kontrolu léčiv aktualizoval přehled skupin v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely a dále aktualizoval i přehled skupin léčivých látek dle Přílohy č. 2.
SÚKL 20. 01. 2023
min Sekce: Denní přehled

SÚKL aktualizoval informace k průběhu individuálního řízení

Státní ústav pro kontrolu léčiv aktualizoval informace o procesních krocích a pravděpodobném průběhu individuálních správních řízeních o úhradě LP/PZLÚ za účelem zvýšení procesní transparentnosti.
SÚKL 13. 01. 2023
min Sekce: Denní přehled

SÚKL aktualizoval pokyn ÚST-24 verze 10

SÚKL aktualizoval pokyn týkající se promíjení a vracení náhrad výdajů za odborné úkony prováděné na žádost, poskytování odborných informací příslušným orgánům
SÚKL 12. 01. 2023
min Sekce: Denní přehled

SÚKL aktualizoval pokyn ÚST-29 verze 23

SÚKL aktualizoval pokyn týkající se správních poplatků, náhrad výdajů za odborné úkony, náhrad za úkony spojené s poskytováním informací a náhrad za ostatní úkony
SÚKL 12. 01. 2023