Aktuality

čeština/english

SÚKL zveřejnil plán hloubkové revize systému úhrad

Přehled skupin léků u kterých SÚKL plánuje zahájit revizi úhrad ze zdravotního pojištění v 1. a 2. čtvrtletí roku 2021.
SÚKL 13. 12. 2020

SÚKL zveřejnil plán hloubkové revize systému maximálních cen

Přehled skupin léků u kterých se plánuje zahájit revizi maximálních cen v 1. čtvrtletí roku 2021.
SÚKL 10. 12. 2020

Rozhodnutí MZDR 37957/2019-2/OLZP, zn. L51/2019

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Svaz zdravotních pojišťoven - napadené rozhodnutí se ruší a věc se vrací k novému projednání.
MZCR 09. 12. 2020

Aktualizace pokynu SÚKL ke sponzorování a poskytování darů

SÚKL aktualizoval pokyn týkající se sponzorování a poskytování darů a jiného prospěchu odborníkům podle zákona o regulaci reklamy.
SÚKL 04. 12. 2020

Rozhodnutí MZDR 48358/2020-2/OLZP, zn. L105/2020

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Recordati Rare Diseases - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.
MZCR 04. 12. 2020

Farmakoterapeutické informace

SÚKL publikoval nové číslo bulletinu Farmakoterapeutické informace.
SÚKL 03. 12. 2020

Aktualizace pokynu SÚKL týkající se žádosti o zrušení ceny nebo úhrady

S platností od 27. 11. 2020 SÚKL aktualizoval pokyn SP-CAU-008 - Postup vyřizování žádosti o zrušení maximální ceny a/nebo výše a podmínek úhrady léčivého přípravku / potraviny pro zvláštní lékařské účely
Pharmeca 01. 12. 2020

Rozhodnutí ISŘ MC VPÚ PZLÚ KEMAREL

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Heaton k.s. - napadené rozhodnutí se ruší a věc se vrací k novému projednání.
MZCR 30. 11. 2020