Aktuality

čeština/english

Rozhodnutí ISŘ VPÚ LP CIPRALEX

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka H. Lundbeck A/S - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.
MZCR 30. 11. 2020

Rozhodnutí ISŘ VPÚ LPP TRITTICO PROLONG

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Angelini Pharma Česká republika s.r.o. - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.
MZCR 30. 11. 2020

Rozhodnutí REVIZE VPÚ LPP s obsahem LL kyselina acetylsalicylová p.o.

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Zentiva, k.s. - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.
MZCR 30. 11. 2020

Rozsudek Tribunálu ve věci zařazení do registru pro vzácná onemocnění

Evropský tribunál posuzoval rozhodnutí Evropské komise vztahující se na prokázání shody léků s ohledem na indikaci a dotčenou populaci.
Pharmeca 23. 11. 2020

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR 37552-2018-2-FAR L30-2018

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníků Adamed Sp. z o.o - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.
MZCR 20. 11. 2020

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR 39647-2013-21-OLZP L142-2020

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníků Apotex Europe B.V., Krka, tovarna zdravil,d.d., Menarini International Operations Luxembourg S.A., Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. - napadené rozhodnutí se ruší a věc se vrací Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv k novému projednání.
MZCR 20. 11. 2020

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR39971-2018-2-FAR L36_2018

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníků Svaz zdravotních pojišťoven - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.
MZCR 20. 11. 2020

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR43777-2018-2-FAR__L39-2018

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníků Pfizer Ltd. - napadené rozhodnutí se ruší a věc se vrací Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv k novému projednání.
MZCR 20. 11. 2020