Novinky

čeština/english
min Sekce: Denní přehled

Rozhodnutí SÚKL - 2. týden 2023

Přehled rozhodnutí SÚKL v oblasti cen a úhrad léků doručovaných veřejnou vyhláškou v týdnu od 9. 1. - 13. 1. 2023.
Pharmeca 16. 01. 2023
min Sekce: Denní přehled

SÚKL aktualizoval informace k průběhu individuálního řízení

Státní ústav pro kontrolu léčiv aktualizoval informace o procesních krocích a pravděpodobném průběhu individuálních správních řízeních o úhradě LP/PZLÚ za účelem zvýšení procesní transparentnosti.
SÚKL 13. 01. 2023
min Sekce: Denní přehled

SÚKL aktualizoval pokyn ÚST-24 verze 10

SÚKL aktualizoval pokyn týkající se promíjení a vracení náhrad výdajů za odborné úkony prováděné na žádost, poskytování odborných informací příslušným orgánům
SÚKL 12. 01. 2023
min Sekce: Denní přehled

SÚKL aktualizoval pokyn ÚST-29 verze 23

SÚKL aktualizoval pokyn týkající se správních poplatků, náhrad výdajů za odborné úkony, náhrad za úkony spojené s poskytováním informací a náhrad za ostatní úkony
SÚKL 12. 01. 2023
min Sekce: Denní přehled

SÚKL aktualizoval seznam referenčních zdrojů

SÚKL aktualizoval seznam referenčních zdrojů používaných pro cenovou a úhradovou regulaci
SÚKL 12. 01. 2023
min Sekce: Denní přehled

SÚKL přistoupil ke změně praxe u VILP

SÚKL přistoupil ke změně praxe týkající se hodnocení dopadu na rozpočet ve správních řízení s vysoce inovativními léčivými přípravky
SÚKL 12. 01. 2023
min Sekce: Denní přehled

Rozhodnutí MZ ČR č.j. MZDR 162/2023-3/OLZP

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Gedeon Richter Plc. - napadené rozhodnutí se ruší a řízení se zastavuje
MZCR 11. 01. 2023
min Sekce: Denní přehled

SÚKL aktualizoval metodiky pro stanovení cena a úhrad

SÚKL aktualizoval 3 metodiky pro stanovení cena a úhrad, a to s účinností od 10. 1. 2023
SÚKL 10. 01. 2023