Aktuality

čeština/english

Aktualizace pokynu SÚKL ke správním poplatkům a náhradám výdajů

SÚKL aktualizoval pokyn týkající se správních poplatků a náhrad výdajů za různé typy úkonů.
SÚKL 20. 05. 2021

Aktuální témata k cenám a úhradám léků a PZLÚ

SÚKL pořádá webinář zaměřený na aktuální témata k cenám a úhradám léků a PZLÚ.
SÚKL 20. 05. 2021

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR17236/2021-2/OLZP

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Svaz zdravotních pojišťoven - napadené rozhodnutí se ruší a řízení se zastavuje.
MZCR 19. 05. 2021

Rozhodnutí MZ ČR č.j. MZDR 17241/2021-2/OLZP

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka AbbVie Deutschland GmbH & Co.KG - odvolání se zamítá a napadené usnesení se potvrzuje.
MZCR 18. 05. 2021

Rozhodnutí MZ ČR č.j. MZDR 28262/2019-3/CAU

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Accord Healthcare S.L.U. - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se ve zbylé části potvrzuje.
MZCR 14. 05. 2021

Rozhodnutí SÚKL - 19. týden 2021

Přehled rozhodnutí SÚKL v oblasti cen a úhrad léků doručovaných veřejnou vyhláškou v týdnu od 10. - 14. 5. 2021.
Pharmeca 14. 05. 2021

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR 20900/2019-2/CAU

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníku Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky - napadené rozhodnutí se ruší a věc se vrací SÚKL k novému projednání.
MZCR 11. 05. 2021

Rozhodnutí MZ ČR č.j. MZDR 16916/2021-2/OLZP

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka LERAM pharmaceuticals s.r.o. - odvolání se zamítá a napadené usnesení se potvrzuje.
MZCR 11. 05. 2021