Aktuality

čeština/english

Rozsudek Tribunálu ve věci zařazení do registru pro vzácná onemocnění

Evropský tribunál posuzoval rozhodnutí Evropské komise vztahující se na prokázání shody léků s ohledem na indikaci a dotčenou populaci.
Pharmeca 23. 11. 2020

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR 37552-2018-2-FAR L30-2018

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníků Adamed Sp. z o.o - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.
MZCR 20. 11. 2020

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR 39647-2013-21-OLZP L142-2020

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníků Apotex Europe B.V., Krka, tovarna zdravil,d.d., Menarini International Operations Luxembourg S.A., Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. - napadené rozhodnutí se ruší a věc se vrací Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv k novému projednání.
MZCR 20. 11. 2020

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR39971-2018-2-FAR L36_2018

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníků Svaz zdravotních pojišťoven - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.
MZCR 20. 11. 2020

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR43777-2018-2-FAR__L39-2018

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníků Pfizer Ltd. - napadené rozhodnutí se ruší a věc se vrací Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv k novému projednání.
MZCR 20. 11. 2020

Rozhodnutí MZ č.j. ISŘ MZDR 42513/2020-3/OLZP

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníků AOP Orphan Pharmaceuticals AG - odvolání se jako nepřípustné zamítá.
MZCR 18. 11. 2020

Aktualizace Seznamu referenčních zdrojů SÚKL

SÚKL aktualizoval Seznam referenčních zdrojů, které využívá pro účely cenové a úhradové regulace. Nový seznam je platný od 4. 11. 2020.
SUKL 12. 11. 2020

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR 13451/2019-2/CAU, zn. L8/2019

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníků Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. a Teva Pharmaceutical Industries Ltd. - odvolání se jako nepřípustné zamítají.
MZCR 12. 11. 2020