Aktuality

čeština/english

Rozhodnutí SÚKL - 30. týden 2021

Přehled rozhodnutí SÚKL v oblasti cen a úhrad léků doručovaných veřejnou vyhláškou v týdnu od 26.7. - 30. 7. 2021.
Pharmeca 28. 07. 2021

Rozhodnutí MZ ČR č.j. MZDR 22581/2019-3/CAU

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníku Svaz zdravotních pojišťoven - napadené rozhodnutí se ruší a věc se vrací SÚKL k novému projednání.
MZCR 26. 07. 2021

Rozhodnutí MZ ČR č.j. MZDR 6257/2020-2/OLZP

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Svaz zdravotních pojišťoven - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.
MZCR 26. 07. 2021

Rozhodnutí SÚKL - 29. týden 2021

Přehled rozhodnutí SÚKL v oblasti cen a úhrad léků doručovaných veřejnou vyhláškou v týdnu od 19.7. - 23. 7. 2021.
Pharmeca 26. 07. 2021

Aktualizace pokynu SÚKL k promíjení a vracení náhrad výdajů za odborné úkony

SÚKL aktualizoval pokyn týkající se promíjení a vracení náhrad výdajů za odborné úkony prováděné na žádost, poskytování odborných informací příslušným orgánům.
SÚKL 23. 07. 2021

Rozhodnutí MZ ČR č.j. MZDR 41668/2020-2/OLZP

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Ferring-Léčiva, a.s. - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.
MZCR 20. 07. 2021

Rozhodnutí SÚKL - 28. týden 2021

Přehled rozhodnutí SÚKL v oblasti cen a úhrad léků doručovaných veřejnou vyhláškou v týdnu od 12.7. - 16. 7. 2021.
Pharmeca 19. 07. 2021

Sdělení o zastavení odvolacího řízení MZDR 27041/2021-4/OLZP

Zastavení odvolacího řízení - zpětvzetí odvolání Merck Europe B.V.
MZCR 15. 07. 2021